Nyanländas etablering går snabbare

Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Det visar ny statistik från SCB. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar. Sedan regeringen tillträdde har antalet i arbete ökat med över 250 000 personer.

Läs mer här: Nyanländas etablering går snabbare

kommentarer