Nye överbefälhavaren stoppar lån av Gripen

Rysslands agerande i Ukrainakonflikten har satt det svenska försvaret på helspänn.

Nu flaggar tillträdande ÖB Micael Bydén för åtgärder med tanke på omvärldsläget, rapporterar Dagens industri.

Framöver kommer möjligheten att låna ut svenska Gripenplan till andra länder vara begränsad, eftersom planen kan komma att behövas på hemmaplan.

Läs mer här: Nye överbefälhavaren stoppar lån av Gripen

kommentarer