Nytt lagförslag för att motverka osund konkurrens

För att minska osund konkurrens och göra det enklare att göra rätt lämnade Skatteverket den 5 februari ett förslag till regeringen om att arbetsgivare från januari 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. De anställda kan då få insyn i vad arbetsgivaren rapporterar varje månad till Skatteverket.

Läs mer här: Nytt lagförslag för att motverka osund konkurrens

kommentarer