Nytt svenskt civilt försvar föreslås

By Mikael Holmström Försvarsberedningen kommer på onsdag att föreslå att ett nytt civilt försvar för krig ska byggas upp under Försvarsdepartementets ledning, erfar DN. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) får mer makt och vissa utpekade länsstyrelser får ett större ansvar för skyddet av befolkningen.

Läs mer här: Nytt svenskt civilt försvar föreslås

kommentarer