”Odemokratiskt att vilja stoppa IS-återvändare”

Allt oftare höjs starka röster för att personer som lämnat Sverige för att ansluta sig till IS ska förhindras att återvända och även fråntas sitt svenska medborgarskap. Företrädare för dessa åsikter visar en bristande respekt för människovärdet och de grundläggande principer som bär upp en demokratisk rättsstat, skriver advokat Thomas Olsson.

Läs mer…

kommentarer