OECD spår snar Fed-höjning

Organisationen OECD bedömer i en prognosuppdatering att USA:s centralbank Federal Reserve snart kommer att behöva börja höja styrräntan i en gradvis takt, givet den solida tillväxten i USA-ekonomin och oro kring tillgångspriser.

Läs mer här: OECD spår snar Fed-höjning

kommentarer

Författare: Affärsvärlden

Källa: https://www.affarsvarlden.se/rss.xml