OK-emoji klassas som symbol för hat

Högerextremister i engelsktalande länder har börjat använda OK-tecknet som en symbol för vit makt.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj