Ökad spridning av covid-19 i norra Italien

Covid-19 fortsätter att spridas i de norra delarna av Italien. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu provtagning av personer i Sverige som har vistats i någon av de nio norra regionerna och som utvecklar symtom inom 14 dagar.

Läs mer…

kommentarer