Ökade tillståndskrav och mer mångfald i välfärden

Regeringen har överlämnat proposition Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden till riksdagen. Förslaget innebär att ägare och ledning för välfärdsföretag och organisationer kommer att lämplighetsprövas. Även förenklade upphandlingsregler föreslås.

Läs mer här: Ökade tillståndskrav och mer mångfald i välfärden

kommentarer