Ökning av övergivna bilar

Sedan årsskiftet har 30 personbilar i Sundsvall fått forslas bort av kommunen efter att de lämnats av sina ägare. Antalet bilar som övergivits har ökat kraftigt.

kommentarer