Oldsberg: ”Jag har fått flera nya erbjudanden”

By alfred.dikalow@gt.se (Alfred Dikalow)

Ingvar Oldsberg sparkades från ”Bingolotto”.

Nu uppger programledaren att han fortfarande får jobberbjudanden från olika medieföretag – vilka det rör sig om vill han dock inte berätta.

Samtidigt är Ingvar Oldsberg positivt inställd till Helena Stjernström, den enda som kritiserat honom utan att vara anonym.

– Nu har de anonyma hittat ett språkrör i Stjernström, säger han och tycker att det är positivt att någon vågar stå upp och säga något även om det är fel.

Läs mer här: Oldsberg: ”Jag har fått flera nya erbjudanden”

kommentarer