”Om fem år är terrorismen inte längre något problem”

Jihadister gör bara uppror mot föräldrarna – de är inte styrda av ideologiska motiv. Och om fem år är är dagens inhemska terrorism inte längre ett problem i Europa. Den franske forskaren Olivier Roy vänder upp och ned på våra etablerade föreställningar om radikal islamism.

Läs mer här: ”Om fem år är terrorismen inte längre något problem”

kommentarer