Vi måste lära oss att fånga dagen

Konstnären Jumana Mannas film handlar om ett forskningscenter som specialiserat sig på fröer.

Therese Bohman ser en utställning som föreslår ett sätt att leva.

Läs mer…

kommentarer