Omtvistad stugflytt kan bli av trots allt

HÖRBY Sista kapitlet i följetongen om hembygdsstugans flytt till museets trädgård tycks inte vara skrivet.
Länsstyrelsen har underkänt kommunens planer, eftersom en flytt skulle strida mot detaljplanen. Men kommunen ger sig inte – och vill ändra hela detaljplanen för att möjliggöra flytten.

Turerna har varit många kring den tänkta flytten av hembygdsstugan från sin nuvarande plats mellan Källhaga och Lågehallarna till museets trädgård.

Det har argumenterats både för och mot flytten, och det har varit en del kontroverser kring förberedelsearbetet eftersom kommunen lät före detta stadsarkitekten Dick Bengtsson ta fram ritningarna och anlitade honom som konsult trots att han nyligen hade köpts ut från sin tjänst på kommunen.
När länsstyrelsen stoppade flyttplanerna i fjol trodde nog de flesta att frågan var slutligt avgjord och grannarna som var emot flytten vågade andas ut.

Men nu håller ärendet på att ta en ny vändning.
Kommunen har tagit tag i saken på nytt. Det finns redan ett färdigt förslag, godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott, om att ändra detaljplanen så att stugan kan flyttas till museets trädgård trots allt.
Det var meningen att kommunstyrelsen skulle ha behandlat frågan på sitt senaste sammanträde, men ärendet utgick och tas upp igen längre fram.
Kommunalrådet Susanne Meijer (S) tycker att det är en bra idé att

Läs mer här: Omtvistad stugflytt kan bli av trots allt

kommentarer