Oplanerad älg född sent i Göteborg

Älgar föds i regel på våren, även i Göteborg – men det struntade Slottsskogens älgko Kvigmor i.

kommentarer