Öppet brev till SCA: Framtiden ligger inte i att rasera kulturarv

Nils Johan Tjärnlund och Svante Helmbaek Tirén skriver ett öppet brev till SCA:s koncernledning och styrelse angående Petersvik.

kommentarer