Öppna kort viktigt för förtroendet

Volkswagen ska ”vända på varje sten” för att kunna ta ställa de ansvariga till svars för avgasfusket, meddelar styrelsen. Och det är viktigt — annars kan förtroendet för hela branschen skadas, säger företrädare för svenska underleverantörer.

Läs mer här: Öppna kort viktigt för förtroendet

kommentarer