Öppna spjäll i sällsynt S-process

Brist på medlemsinsyn. Slutna procedurer. Urholkad legitimitet. Kritiken mot sättet att välja ledare inom Socialdemokratin har varit utbredd. Fem villiga kandidater i Göteborg kan komma att förändra bilden.

Läs mer här: Öppna spjäll i sällsynt S-process

kommentarer