Oppositionen oroad när gymnasiet tvingas banta

Vid barn- och utbildningsnämndens månadsrapport för mars månad avslöjades ett prognostiserat underskott på 18 miljoner kronor. Oppositionsrådet Jörgen Berglund (M) menar att debatten om den kommunala ekonomin fokuserar mycket på socialnämndens stora minus på 125 miljoner och att besparingarna inom skolan lätt kommer i skymundan. …Läs mer

Läs mer här: Oppositionen oroad när gymnasiet tvingas banta

kommentarer