Oracle bygger studio-bo på Epicenter

Oracle vill visa upp sin nya identitet och som ett led i det arbetet öppnar man en studio på Epicenter i Stockholm.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj