”Orealistiska planer på slutförvar av kärnbränsle”

Kärnkraften ter sig i flera avseenden som den ”uppenbara lösningen” fram till den dag då förnybara energikällor kan användas mer effektivt. Men när vi nu är på väg att sänka ner kärnavfallet i berggrunden är frågan är om vi inte stirrar oss blinda på teknik och underskattar den långsiktiga politiska osäkerheten, skriver Sten Widmalm, professor i statsvetenskap.

Läs mer…

kommentarer