Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre

Varannan person var orolig för att inte få vård på grund av covid-19-pandemin, och var femte avbokade redan bokad vård eller tandvård. Det visar en undersökning som genomfördes i maj.

– Både oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt ur ett jämlikhetsperspektiv, säger utredaren Karin Guldbrandsson.

Läs mer…

kommentarer