Oro i Stockholm – smittan ser ut att öka igen

I Region Stockholm ser smittan ut att öka igen. Antalet fall per dag sett till ett sjudagars rullande medelvärde är nu det högsta sedan mitten av januari.

– Vi hoppas att detta inte är startskottet på en stor uppgång, säger regionens smittskyddsläkare till SvD.

Läs mer…

kommentarer