Oro i Stockholm trots minskande smitta

I Region Stockholm fortsätter sjukvårdsbehovet att gå nedåt. Samtidigt finns en ”stor oro” för att smittspridningen åter vänder uppåt och att trycket på vården ökar.

Läs mer…

kommentarer