Oroas över skolbygge

KULLADAL Det är ingen bra idé att bygga till Kulladalsskolan.
Flera grannar överklagar nu bygglovet och befarar att trafiken i området kommer att bli ohållbar.

Området är redan kaotiskt på grund av trafiken till och från skolan under skoldagar, skriver medlemmarna i bostadsrättsföreningen Bergdala i sitt överklagande.
”Att tillföra ännu mer biltrafik till området – skolpersonal, elevers närmaste, varutransporter – är ansvarslöst, biltrafiken måste först bli löst”, skriver föreningen genom ordföranden Ingvar Robertsson.

Två familjer på Velandergatan har liknande argument.
”Redan i dag är trafiksituationen mycket besvärande för oss närboende med trafikkaos till följd de flesta vardagar när föräldrar lämnar och hämtar barn vid skolan”, skriver den ena familjen.

Familj två befarar att utbyggnaden kommer att förvärra trafiksituationen på Velandergatan eftersom fler föräldrar antagligen kommer att köra in, stanna och vända och sedan köra ut samma väg.
”Vi vill även påpeka att i dag lämnar cirka en tredjedel av föräldrarna sina barn på den befintliga parkeringsplatsen vilket efter utbyggnaden inte kommer att vara möjligt längre.”
Bygglovet de boende överklagar gäller en ny tvåvåningsbyggnad som skall ligga på den befintliga parkeringen i skolområdets nordvästra del.
Här skall det bli plats för tre sjätteklasser, upp emot 80 elever, plus hemkunskapssal, en kombinerad sal för undervisning i naturorienterande ämnen, teknik och

Läs mer här: Oroas över skolbygge

kommentarer