Över 100 hundar sjuka i Norge efter utbrottet

Norska NRK rapporterar att minst 102 hundar i landet fått blodig diarré av varierande allvarlighetsgrad.

Det är myndigheten Mattilsynet, motsvarande Livsmedelsverket, som gått ut med siffrorna.

Hittills har nära ett 30-tal hundar har dött till följd av det mystiska sjukdomsutbrottet.

Läs mer…

kommentarer