Över 100 platser för ensamkommande

MALMÖ Den rekordstora flyktingströmmen till Malmö har fått Migrationsverket att undanta regionstaden från att ta emot kommunplacerade ensamkommande flyktingbarn.

Samtidigt har Malmö stad nu tvingats öppna gymnastiksalar på en skola för att ge tak över huvudet för alla barn som strömmar in i Skåne via Malmö och behöver ett transitboende i avvaktan för att registreras på Migrationsverket.
– Under den senaste veckan har vi tagit emot ett hundratal barn per dygn men i helgen minskade det något. Därför har vi fått söka alla möjligheter för att skapa sängplatser till de nyanlända, säger Annelie Larsson, chef på sociala resursförvaltningen.
Ungefär 1 000 nya transitplatser för ensamkommande har ordnats sen flyktingströmmen ökade. Den senaste veckan har man öppnat en gymnastiksal på före detta Kronborgsskolan, där madrasser har lagts ut, samt på före detta vårdboenden, i kolonistugor och på Scandic Hotell.
Dessutom har det bland annat iordningställts platser i Tomelilla, på ett spa i Ystad, i Trelleborg och på räddningskolan i Revingehed (Se andra artiklar). Cirka 900 barn finns just nu i systemet.
Malmö stad är i ständig beredskap och sociala jouren har fått fler personal i bemanningen och de finns bland annat på Malmö central för att ta emot ensamkommande barn. Man har också beslutat att

Läs mer här: Över 100 platser för ensamkommande

kommentarer