Över två miljarder väger för mycket

Antalet feta och överviktiga människor har ökat med omkring 30 procent de senaste 33 åren, från 857 miljoner 1980 till 2,1 miljarder 2013, visar en studie som publiceras i Lancet.

kommentarer