Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om en överenskommelse som syftar till att korta väntetiderna i cancervården.
Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2018 uppgår till sammanlagt 44 7 500 000 kronor.

Läs mer här: Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården

kommentarer