Översvämningarna dödade nio personer i samma familj

Svenska Marie Wester befinner sig i frontlinjen av den italienska väderkatastrofen – som krävt 30 människoliv. 

På Sicilien där hon bor omkom nio människor under söndagen när deras hus översvämmades. 

– Det gäller att passa på att bunkra upp mat, säger hon. 

Källa: Länk till full Expressen inlägg

kommentarer