Övertron på oss själva vårt största problem

Hela 93 procent av amerikanska bilförare ansåg att de var bättre än hälften av alla bilförare i en numera klassisk studie. Forskarvärldens förklaring? Att många av oss lider av överdrivet självförtroende – något som möjliggör spridandet av desinformation och felaktigheter.

Läs mer här: Övertron på oss själva vårt största problem

kommentarer