Övervikt för Nato-medlemskap

En majoritet av dem som tagit ställning för eller emot Nato i en ny Sifo-mätning vill att Sverige söker medlemskap. Omsvängningen i opinionen har skett snabbt.

Läs mer här: Övervikt för Nato-medlemskap

kommentarer