Owen Jones: Vi ser ett rofferi utan motstycke

Allt fler politiker är storföretagens representanter och uppdraget är, som Jones skriver, ”ett transportband till ett jobb i den privata sektorn.” Många politiker väntar inte på sin tjänstgöring för näringslivet, utan praktiserar den i parlamentet. Exemplen i Owen Jones i välskrivna och väldokumenterade bok är många.

Läs mer här: Owen Jones: Vi ser ett rofferi utan motstycke

kommentarer