På HVB-hemmet mullrar deras flykt och ångest

Elin Perssons debut skildrar en kvinna som får jobb på ett HVB-hem.

Johanna Lindbäck finner en roman som lyckas tack vare sin saklighet.

Läs mer…

kommentarer