På sikt kommer alla Apple-prylar att kunna ladda varandra


Apple har beviljats patent på en ny lösning som ska göra det enklare att ladda våra prylar.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj