Pakistan sänkte oväntat styrräntan

Samtidigt som stora länder som USA och Storbritannien överväger att höja sina räntor fortsätter de asiatiska länderna att sänka sina styrräntor. Nu sänker Pakistan från 6,5 procent till 6.

Läs mer här: Pakistan sänkte oväntat styrräntan

kommentarer