Pandemilagen – en unik maktförflyttning

Pandemilagen ger regeringen möjligheten att begränsa mänskliga fri- och rättigheter på ett sätt som inte förekommit i Sverige efter andra världskriget. Här är nya lagen i tio punkter – och ett frågetecken när det gäller hur regeringen resonerar kring ersättningar.

Läs mer…

kommentarer