Pandemin satte fart på cyberattackerna – fördubblades


Omfattande skadliga attacker mot kritiska sektorer i Europa mer än fördubblades förra året. Och attackerna mot sjukhus ökade med 47 procent.

Läs mer…

kommentarer