Parterna ense om villkorslöst eldupphör

Alla parter är ense om ett villkorslöst eldupphör i 72 timmar i den väpnade konflikten i Gaza och Israel. Det motiveras med humanitära skäl, uppger nyhetsbyråerna Reuters och AFP.

kommentarer