Partiledarnas svåra uppdrag 2015

Opinion

Det är svårt att hitta ett år med fler utmaningar för partiledarna än 2015. Nya situationer skapade helt nya problem.
Frågan är om en statsminister någonsin varit så tyst och hållit så låg profil under en politisk kris som Stefan Löfven i början av året, då det kom fler flyktingar än det gjort sedan andra världskriget. Han har under årets slut ägnat sig att göra det så svårt som möjligt för nödställda att komma hit och hänvisat till att de ska söka asyl någon annanstans, sannolikt fullt medveten om att detta någon annanstans förmodligen inte finns. Stefan Löfven befinner sig nu i den märkliga situationen att de flesta stödjer hans hårda linje i flyktingfrågorna, men inte uppvisar samma starka stöd för statsministern.
Samtidigt håller Stefan Löfven tal om Sverige tillsammans och solidaritet, som om han inte infört nya hårdare regler, eller struntar i alla förslag och försök att se över ett stelt regelverk som kommer att göra det extremt svårt för alla som kommit hit att komma in i det svenska samhället. Att tala solidaritet och samtidigt hålla fast vid det som kommer att utmana denna solidaritet maximalt kommer att bli gammalt ganska snart. Att det inte hörs någon

Läs mer här: Partiledarnas svåra uppdrag 2015

kommentarer