Passagerarbåt slukades av lågor

Ägarna försökte först att släcka båtbranden själva – men förgäves.

När räddningsmanskapet kom till skärgårdsön var branden utom kontroll.

kommentarer