Patient få ersättning för felställning av tå

Patienten opererades för snedställd stortå vid ortopediska kliniken i slutet av 2014. Efter operationen uppkom en snabb felställning i en tå, vilket orsakade en omoperation. Nu har Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag beslutat att patienten får ersättning för fysiskt och psykiskt lidande eller obehag under den akuta sjukdomstiden.

Läs mer här: Patient få ersättning för felställning av tå

kommentarer