Patient föll mot döden på omsorgsboende

En boende på ett vård- och omsorgsboende i Vellinge har avlidit efter en fallolycka.

Händelsen är lex Maria-anmäld och ska utredas för att klargöra vad som orsakat dödsfallet, som även polisanmälts av tjänstgörande läkare.

En sjuksköterska har stängts av under tiden som utredningen pågår.

Läs mer här: Patient föll mot döden på omsorgsboende

kommentarer