Pensionsgruppens förslag till förändringar av pensionsöverenskommelsen

Pensionsgruppen – som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har enats om vissa förändringar i pensionsöverenskommelsen. Förändringarna innebär bland annat förslag till justering av AP-fondernas struktur och placeringsregler, en jämnare utveckling av inkomstpensionerna, ett längre arbetsliv och en översyn av premiepensionssystemet. Pressmeddelande: Pensionsgruppens förslag till förändringar av pensionsöverenskommelsen Socialdepartementet, 12 mars 2014

kommentarer