Persbrandts dom prövas i hovrätten

I tingsrätten dömdes han till fem månaders fängelse. I dag är skådespelaren Mikael Persbrandt i rätten på nytt. Nu är det hovrätten som prövar fallet.

Strax efter klocka åtta anlände Persbrandt till rätten.

kommentarer