Personlighet och livssituation påverkar risken för spelproblem

Impulsivitet, en otrygg uppväxt miljö och att tidigare haft spel-, alkohol- eller drogproblem påverkar risken för att utveckla spelproblem. Det visar resultaten från Statens folkhälsoinstituts fördjupningsstudie inom ramen för Swelogs, Swedish longitudinal gambling study.

kommentarer