Persontågens punktlighet i september: Allt fler tåg går men punktligheten består

När det tredje kvartalet i och med septembers målgång summeras ser vi att formkurvan med en ökande trafikvolym håller i sig. För första gången sedan mars framfördes över 80 000 persontåg, samtidigt som punktligheten fortsätter vara bättre än tidigare år.

Läs mer…

kommentarer