Peter Löthman söker sitt eget jobb

Peter Löthman söker tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget Västernorrland, där han just nu vikarierar. T f HR-direktör Victoria Sjöbom gör samma sak för att bli HR-direktör.

kommentarer