Plågsamma frågan: ”Varför är du randig, mamma?”

Ärren påminner om den mörka tiden. Två år på låst avdelning, ännu fler som självdestruktiv. Författaren Sofia Åkerman vill öka vår kunskap om självskadebeteende – och själv sätta punkt.

Läs mer…

kommentarer