Plötslig vändning – nu kan vargavintern slå till

Den milda vintern kan snart vara ett minne blott. 

Indikationer tyder på att polarvirveln kan brytas i februari – vilket skulle innebära en rejäl temperatursänkning. 

– Det finns en öppning för att det kan komma en kallare period då, säger Lasse Rydqvist, meteorolog.

Läs mer…

kommentarer